Wolf Auto Hírek

Aktuális híreink

  1. Hírek
  2. Facebook Nyereményjáték
2023.04.14.
Esemény

Facebook Nyereményjáték

Facebookon meghirdetett 2023.04.14-2023.05.31 között megrendezésre kerülő nyereményjátékunk szabályzata

szar

1.    Szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Wolf Autó Kft. (8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 116.).

2.    A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/wolfauto) keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték 2023.04.14-2023.05.31nap 12:00-ig tart.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Wolf Autó Kft. Facebook oldalát követik, a Játék lebonyolítására létrehozott Facebook posztot megosztják, és a biztosított linket követve érvényes regisztrációt adnak le.

3.4. A nyeremény sorsolására 2023.05.31-én, 15:00-kor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a Wolf Autó Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le új sorsolás révén. A nyertes a nyereményként kapott ajándéktárgyat Szervező székhelyén, hivatalos nyitvatartási időben személyesen veheti át, személyazonosságának igazolása után. A nyeremény kézhezvételére Nyertesnek a kiértesítéstől számított 1 hónapig van lehetősége. Szervező fentartja a jogot a nyeremény visszavonására, amennyiben Nyertes ezen időszakon belül nem veszi át a nyereményét.

4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: 2023.04.14. 10:00 óra

A Játék zárónapja: 2023.05.31. 12:00 óra

5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023.05.31 15:00 óra

6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében az alábbi nyereményt sorsolja ki a 3.4. pontban meghatározottak szerint:

·         1 db SKODA hűtőláda

7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Szervező a Játékos 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor a Szervező a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

A Szervező a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatokat kezeli, melyeket Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg a Szervezőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult a Játékos Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

A Szervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. A Játékos Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Wolf Autó Kft. végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

A Szervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

A Szervező biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

A Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján ([email protected]).

9.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10.   Záró rendelkezések

10.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

10.2. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Bejelentkezés a hírlevélhez

Hírlevelünkkel rendszeresen információkat kap autókereskedésünkről és exkluzív ajánlatainkról.

A megadott adatok hibásak. Próbálkozzon újra.

Kérjük, válasszon megszólítást!

Sajnos a hírlevél regisztrációval kapcsolatosan probléma merült fel. Kérjük, próbálkozzon újra később.

checkbox_default

Köszönjük!

Sikeresen feliratkozott hírlevelünkre.

Küldünk Önnek egy levelet, amely tartalmaz egy megerősítő hivatkozást, melyet el kell fogadnia a regisztráció véglegesítéséhez.